NABÍDKA SLUŽEB:

 

• Individuální lekce

• Skupinové lekce

• Výuka ve věku od 1 roku do 99 let

• Přípravy pro testy a zkoušky z AJ

• Gramatické lekce

• Obchodní angličtina

• Konverzační angličtina

• Odborná lékařská angličtina

• Překlady

• Interpretace a tlumočení

 

Vzor cenových návrhů:

 

Individuální lekce                  60 minut  

                                               od   250 Kč

Lekce pro 2 studenty            60 minut                                                            od 185 Kč

Lekce pro 3 a více osob        60 minut                                                          od 105 Kč

Skupiny předškolního věku   45 minut    

                                               od  90 Kč

      ** skupiny ve věku 2-3 a 4-5 let

 

Firemní cenová nabídka        90 minut                                                           od  42,5 Kč

 

Oboustranné nebo kombinované odborné a praktické překlady v českém, anglickém a německém jazyce. 

   

Kombinovaná odborná a praktická interpretace

a tlumočení v českém a anglickém jazyce.