top of page

Překladatelské a tlumočnické služby:

K dispozici jsou oboustranné kombinované odborné

a praktické překlady, tlumočení a živá interpretace v anglickém, českém a německém jazyce. (Cenové nabídky a kalkulace jsou různé dle potřeby služeb klienta.)

 • Lekce anglického jazyka jsou k dispozici nejen pro individuální, ale i skupinovou výuku.

 • Lekce mohou být rozděleny v jakékoliv pravidelné denní nebo týdenní termíny, v časovém rozpětí od 60 do 180 minut.

 • Lekce jsou vhodné pro všechny osoby a generace ve věku od 1 roku do 99 let.

 • Lekce a výuka jsou doporučeny a podporovány za přítomnosti týmu dvou lektorů. Mohou však být poskytovány i samotným anglickým rodilým mluvčím nebo českým rodilým lektorem. Účelem naší týmové výuky je však v obou případech hluboké a detailní porozumění struktuře a gramatice anglického jazyka.

Poskytované služby

Příklady nabídek a poskytovaných služeb:

 • Individuální a skupinové lekce pro děti předškolního věku se zaměřením na výuku a poznávání prvních anglických slov na samotném počátku jejich jazykového vývoje.

 • Pomaturitní skupinové a individuální lekce a přípravy k univerzitním zkouškám.

 • Lekce se zaměřením na obchodní, odbornou a praktickou angličtinu.

 • Konverzační lekce a výuka anglického jazyka.

 • Odborné a praktické lekce anglického jazyka se zaměřením na zdokonalení dosavadních znalostí.

 • Individuální lekce angličtiny od samotného dětství až k dospělosti.

 • Lekce anglického jazyka a přípravné kurzy ke zkouškám CFA, CEA, FCE, PET, atd.

bottom of page